SEVDİKLERİNİZDEN VERMEDİKÇE CENÂB-I HAKKʼA VÂSIL OLAMAZSINIZ