GÖNÜLLERİNİ DERGÂH HÂLİNE GETİRENLER SAÂDETE ERİŞİR