“Size, Dünyada Düşünecek Kadar Bir Zaman Vermedik mi?”