Sâliha Bir Kadın, Toplumun Gerçek Mimarıdır

Unutmamalıdır ki sâliha kadın, aslında toplumun gerçek mîmârıdır.

Nitekim bir darb-ı meselde:

“Bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir âileyi, hattâ toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz.”

Çünkü, anne, medrese. “اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ” anne, mektep.

Tarihe baktığımız zaman da yüksek karakterli kişilerin arkasında dâimâ sâliha bir anne, sâliha bir hanım olduğunu görürüz.

Çanakkale’deki kahramanlık destanı yazan yiğitler, Mehmetçikler de sâliha annelerin terbiyesinde yetişmiş, güzel bir nesil olduğu âşikârdır.