Regâib Kandiliniz Mübarek Olsun

İlâhî rahmet ve mağfiretin tuğyân ettiği mübârek üç ayları ve idrâk etmekte olduğumuz Regâib Kandilinizi tebrik eder, bu mübârek günlerin sizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine huzur, bereket, sıhhat ve âfiyet olarak tecellî etmesini Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.