Fazîletler Medeniyeti 2

Rasûlullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’e duyduğu muhabbet, Ahmed bin Hanbel’i selef-i sâlihînin büyük hadis üstadlarından biri hâline getirmiş ve bu sahada pek çok kıymetli eser bırakmasına vesîle olmuştur. Onun Allah Rasûlü’ne beslediği muhabbeti aksettiren şu teberrük misâlleri ne kadar ibretlidir:

Ahmed bin Hanbel’in oğlu Abdullah anlatıyor:

“Babam, Rasûlullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’in saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı, Allah Rasûlü’nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür.

O, Rasûlullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’in saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bu suyla (teberrüken) Allah’tan şifâ dilerdi.

Birgün babam, Rasûlullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’in su kâsesini aldı, sonra onu bir kovanın içinde yıkadı ve ondan içti.

Yine o, şifâ niyetiyle Zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi.” (Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, Beyrut 1986-1988, XI, 212)

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2007

Eseri temin etmek için tıklayınız….