Öyle Bir Abdest Al ki…

Mevlânâ Hazretleri, namazdaki lezzet, huşû, heyecan, vecdi şöyle ifâde eder:

“Öyle bir abdest al ki, o abdest hiç bozulmasın. (Yani dâimâ ilâhî huzurda olduğunun farkında ol.)

Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. (Yani namazın bir mîraç olsun. “Namaz miraçtır.” buyuruyor Rasûlullah Efendimiz.)

Âşığa beş vakit namaz yetmez. Beş yüz bin vakit ister. Gerçek âşık, vuslatın bitmesini hiç ister mi?”

Yani, Mehmed Âkif, bir “…vecd ile bin secde eder varsa taşım” diyor. Burada bir vecd ile bin secde edecek başlar, Mevlânâ onu ifade ediyor.