Oruç Azimetini Bütün Zamanlara Taşıyabilmek Lazımdır