O’NUN -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EĞİTİM LİSÂNI

Âyet-i kerîmede;

“(Rasûlüm) Sen Rabbinin yoluna güzel ve hikmetli öğütle davet et…” (en-Nahl, 125) buyurulmuştur.

Mü’minin ağzından dâimâ rahmet saçılacak. Hiçbir peygamberde muhatabına karşı kaba bir hitap yoktur. Onlar her zaman dîni tebliğ ederken ifadelerini pırlanta kelimelerle takdim etmiş ve gönülleri hoşnut etmişlerdir.

Yine onların izini adım adım takip eden «evliyâullah»ta da kaba hitap yoktur.

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2015

Eseri temin etmek için tıklayınız….