NÜBÜVVETİN ON İKİNCİ VE ON ÜÇÜNCÜ SENELERİ / Birinci Akabe Bey’ati

HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFÂ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 1 [Mekke Devri] | İÇİNDEKİLER


Altı kişiyle Mekke’ye gelip de Akabe’de îman nûru ile şereflenen Medîneliler, bir sonraki yıl on iki kişi olarak geldiler. Buluşma yerleri yine Akabe oldu.

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yeni gelenleri de tevhîde dâvet etti. Arkadaşlarından İslâm’ın yüceliğini ve güzelliğini işitip Peygamber Efendimiz’in medh ü senâsını dinleyen diğer altı kişi de îmân ettiler.

Akabe görüşmesinden farklı olarak, bu seferki buluşmada Varlık Nûru’na bey’at edildi. Medîneliler, Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in elini tutmak sûretiyle ilk bey’atlerini yapıp söz verdiler. Bu bey’at sebebiyle ikinci Akabe görüşmesine “Birinci Akabe Bey’ati” denilmiştir.

Bu bey’atte Medîneliler, Allâh Rasûlü’ne şunları taahhüd ettiler:

  1. Allâh’a hiçbir şekilde şirk koşmamak.
  2. Hırsızlık yapmamak.
  3. Zinâya (fuhşa) yaklaşmamak.
  4. Kız çocuklarını diri diri gömmemek.
  5. Kimseye iftirâ etmemek.
  6. Allâh’a ve Peygamberi’ne itaatten ayrılmamak. (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 43)

Medînelilerin bu ilk taahhüdü, İslâm târihi için bir dönüm noktası oldu. Bununla Hicaz ve bütün Arabistan’da hüküm sürmekte olan şirk, zulüm ve kötü âdetlerin ortadan kaldırılması husûsunda ahit verilmiş oluyordu.


HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFÂ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 1 [Mekke Devri] | İÇİNDEKİLER