Nebiler Silsilesi 3

Bu kitâbda âlemlere rahmet Hazret-i Muhammed -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in zuhûruna âdeta birer ikbâl ve bahar müjdesi olan nebîler silsilesinden; zikri ile dağları, taşları ve vahşî hayvanları istiğrak hâline getiren Dâvûd -aleyhisselâm-; muazzam dünyâ servet ve tasarrufunu kalbinin dışında taşıyabilen Süleymân -aleyhisselâm-; yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Üzeyr -aleyhisselâm-; derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyûb -aleyhisselâm-; büyük bir vecd hâlinde, istiğfâr, duâ ve zikrin hakîkatinde derinleşerek karanlıkları aşan Yûnus -aleyhisselâm-; ardından «İlyâs’a selâm olsun!» diye bir ün bırakan İlyâs -aleyhisselâm-; âlemlere üstün kılınan Elyesa’ -aleyhisselâm-; ilâhî rahmete garkedilen sâlih peygamber Zülkifl -aleyhisselâm-; hikmetli nasihatleriyle destanlaşan zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Lokmân Hakîm -aleyhisselâm-; testere ile ikiye bölünerek şehîd edilen mazlum peygamber Zekeriyyâ -aleyhisselâm-; babası gibi şehîdlikle Rabbine kavuşan Yahyâ -aleyhisselâm- ve hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semâvî Îsâ -aleyhisselâm-’ın âyetler ışığında ilâhî tecellî akışlarıyla dolu ibretli kıssalarını bulacaksınız.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 1997

Eseri temin etmek için tıklayınız….