Mü’min 3 Yerde Allah ile Beraberdir

Mü’min, üç yerde Allah ile halvet hâlindedir. (Allah ile beraberdir):

  1. Kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, (yani kesrette vahdet. Ticarette vs. hayatın her safhasında kalp Cenâb-ı Hakʼla beraber.)
  2. Bir ümitsizin, yani garibin, kimsesizin yüzünü ümitle güldürdüğünde (bu da Allah ile beraberdir).
  3. Musibetlerin ecrini düşünerek onları hamd, sabır ve şükür ile karşıladığında.[Hikmet ehlinin bâzı husûsî öğütlerinden]