Mîrac Kandiliniz Mübârek Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Kandilinizi tebrik eder, Mîrâc’ın engin mânâ ikliminde, feyizli bir ibadet hayatı lûtfetmesini, Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Bu mübârek kandilin gecesini;

Tevbe-istiğfar, zikrullah ve salevât-ı şerîfelerle, bilhassa da ümmete Mîrâc’ın en büyük hediyesi olan namazlarla,

Gündüzünü de;

Hayır-hasenatla, gönül almakla ve -mümkünse- oruçla ihyâ etmeye gayret gösterelim.

Hayırların celbi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için hâlisâne duâlarla Rabbimiz’e bol bol ilticâ edelim.

Cenâb-ı Hak, içinde bulunduğumuz bu mübârek günler hürmetine; vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine huzur, bereket, sıhhat ve âfiyet ihsân eylesin.

Âmîn!..