Mevlid Kandili’niz Mübârek Olsun

Çok muhterem kardeşlerimiz!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinât Efendimiz’in cihânı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nizi tebrik eder; dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm dünyası için rahmet ve berekete vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.

Cenâb-ı Hak, bu mübârek kandil hürmetine, ümmet-i Muhammedʼin mazlumlarına kurtuluş, hastalarına şifâlar ihsân eylesin.

Âmîn!..