Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Çok muhterem kardeşlerimiz!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinât Efendimiz’in cihânı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nizi tebrik eder; dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm dünyası için rahmet, bereket ve hastalıklardan selâmete vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.

Osman Nûri TOPBAŞ