Kur’ân-ı Kerîm’in Hidâyet Nûrundan Nasiplenebilmek, Takvâ ile Mümkündür