ALTINOLUK DERGİSİ

Gurbet

Osman Nuri Topbaş
1998 – Mayis, Sayı: 147, Sayfa: 021 Tasavvuf, insan fıtratında mevcûd olan ulvîliklere âid temâyülleri, sohbet, zikir, riyâzât ve ihlâs ile geliştirerek ham insandan “insan-ı...

Rızâ

Osman Nuri Topbaş
1998 – Nisan, Sayı: 146, Sayfa: 021 Mâsivâ, yâni Allâh’dan gayrı bütün varlıklar, en basitinden mükemmeline doğru bir hiyerarşiye tâbî olarak yaratılmıştır. Bu hiyerarşinin zirve...

Zekât ve Âdâbı

Osman Nuri Topbaş
1998 – Subat, Sayı: 144, Sayfa: 021 İnsanoğlu mahlûkât içerisinde en mükerrem olarak yaratılmıştır. Güçlü-güçsüz, sıhhatli-sıhhatsiz, bilgili-bilgisiz, zengin-fakîr gibi fertler arasındaki farklılaşma ve kademeleşme ise,...

II. Abdülhamîd Han

Osman Nuri Topbaş
1997 – Kasim, Sayı: 141, Sayfa: 020 Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, İslâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. Sultan Abdülmecîd’in ikinci oğlu olup 1842’de dünyâya gelmiştir. Genç yaşta dînî ve...

Ülfet

Osman Nuri Topbaş
1997 – Agustos, Sayı: 138, Sayfa: 020 “Gülsuyu isen, mekânın nûrlu çehrelerdir. Necâset isen, her yerde sıkıntısın!” “Koku satanların vitrinlerine bak! Her cinsi kendi cinsiyle...

Yavuz Sultân Selîm Han

Osman Nuri Topbaş
1996 – Kasim, Sayı: 129, Sayfa: 032 “Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş; Bir veliye bende olmak cümleden a’lâ imiş!..”                                             Yavuz Sultân Selim...

Orhan Gazi

Osman Nuri Topbaş
1996 – Haziran, Sayı: 124, Sayfa: 020 Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti’nin mânevî mimarı Şeyh Edebali‘nin kızı Mal Hatun’dur. Orhan...

Osman Gazî

Osman Nuri Topbaş
1996 – Mayis, Sayı: 123, Sayfa: 020 Osmanoğulları, Orta Asya’dan göç edip Anadolu‘ya geçen Oğuz Türkleri‘nin Kayı aşiretindendir. Osman Gazî, Ertuğrul Gazî‘nin üç oğlundan biridir....