GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

2 Mart 2014 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Hiçbiriniz; «Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım.» diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın! Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin.” (Tirmizî, Birr, 63)...
GÜNÜN MESAJI

24 Şubat 2014 Pazartesi

Osman Nuri Topbaş
Meyveleri olgunlaşmış ağaçların, dallarını yere eğip insan-lara ikram etmesi gibi; ancak akıl, ilim ve hikmet sahibi seçkin insanlar, mütevâzı ve ikram sahibi olurlar. Şu hâlde insanoğlu, gösterişe dayalı nefsânî şöhret ve heybet arzusunu terk edip, iç âlemini bütün varlıkların istifâde edebileceği bir rahmet dergâhı hâline getirmelidir....
GÜNÜN MESAJI

23 Şubat 2014 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Kâmil bir mü’min, su gibi azîz ve deryâ gibi engin gönüllü olmalı, ne kadar nâhoş hâdiseyle karşılaşsa da rahmet tevzî eden olgun bir karakter sergilemelidir. Nezâket, zarâfet ve güzellikler yansıtan bir gönül berraklığına sahip olmalı, dâimâ İslâm’ın gü-ler yüzünü aksettirmelidir....
GÜNÜN MESAJI

21 Şubat 2014 Cuma

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- nice câhil ve nâdan insanların kabalıklarına mâruz kaldı. Fakat engin bir rahmet ummânı olan gönlü bunlardan incinmek yerine, onla-rın kendilerine yazık etmelerine üzüldü. Rabbi kendisinden râzı olduktan sonra, başına gelenlere ehemmiyet vermedi. Bunun içindir ki, kendisini taşlayan Tâif halkının helâki için değil, hidâyet ve......
GÜNÜN MESAJI

20 Şubat 2014 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ; “Toprak gibi ol.” nasihatinde bulunur. Toprak, ayaklar altında çiğnense de bütün mahlûkâta cömertçe ikram hâlindedir. Toprak, mahlûkâtın cürûfâtını temizler ve tek-rar bütün canlılara temiz ve şifâlı sofralar hâlinde ikrâm eder. Bütün mahlûkat, ona muhtaçtır. Toprağın hâli, mü’minler için ne güzel bir misaldir....