İslâm Îman İbâdet

Ne hazindir ki, bir zamanlar  aşk ve vecd timsâli Bedr’in arslanlarını, rûhundan âlemlere rahmet taşıran Alpaslanları   ve kıt’alara medeniyyet  ulaştıran Fâtihleri yetiştiren   İslâm ve îmân cevherinin bugün  üzeri tozlandı. Dîn, cemiyet için hamle gücü ve  huzur kaynağı olmaktan çıktı ve kimi çorak  ruhlarda da hurafelerden ibaret ruhsuz bir iskelet  haline döndü.

Böylece kaybolan gönül huzuru, ne yazık ki müstesnâ ve öz hazînelerimizi terkedip batıyı  ruhsuzca taklit edenlerin girdaplarında aranır oldu!.. Oysa gayr-i müslimler gibi yaşanan bir müslümanlık ve müslümanlar gibi yaşanan  bir gayr-i müslimlik, insanoğluna seâdet bahşetmez.  Allâh katında asıl fayda, asr-ı seâdetteki neşve-i İslâm ile likâullah aşkına ulaşarak kalb-i selîm  hâlinde müslümanlığı yaşamaktır.

Müjdeler olsun kalblerine îmânın vecdini,  göğüslerine Kur’ân’ın rûhâniyyetini, vicdanlarına güzel ahlâkın berraklığını yerleştirip ebedî  seâdetlerin bitip tükenmez mânevî hazzı içinde ömür süren mü’min gönüllere!..

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2000

Eseri temin etmek için tıklayınız….