İbrahim Edhem Hazretleri’nin Gece İbâdetine Kalkma Reçetesi

İbrahim Edhem Hazretleriʼne birisi geliyor:

“‒Ben (diyor), gece ibadetlerine kalkamıyorum (diyor). Bana bir çâre öğretir misin?” diyor.

O da diyor ki:

“‒Gündüzleri Allâhʼa isyan etme ki, (gündüz, gözlerini, kulaklarını vs. bütün şeylerini yanlış yerlere temâyül ettirme ki, bir isyan hâlinde olmasın ki) seni O huzurunda durdursun. Geceleri Oʼnun huzurunda bulunmak, yüce bir şereftir…” buyuruyor.

Nitekim bir hadîs-i şerîfte buyruluyor:

“…Müʼminin şerefi geceleri kāim olmasındadır…” (Hâkim, IV, 360-361/7921)

Demek ki gündüzleri, aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi, velhâsıl bütün uzuvlarımızı haramlardan ve yanlış hâllerden koruyacağız ki geceleri Cenâb-ı Hak bizi huzurunda bulundursun o seherlerde.

Demek ki başımızı yastığa koymadan evvel, kalbimizi seherlere hazırlamamız zarûrî. Tabi yanlış yerleri seyredersek, yanlış şeylere bakarsak, yanlış şeyleri düşünürsek; kalp o zaman buğulanmaya başlıyor.