Hacc-ı Mebrur ve Umre

Hac ve umre, gönüllerdeki îmânı kemâle erdiren ve mahşerin bir benzerini daha bu dünyâda yaşatarak; “İlâhî mahkemede hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz!” sırrına ermeye vesile olan mühim ibâdetlerdir.

Nice müstesnâ tecellilere nâiliyet kapısı olan hac ve umre ibâdetleri, herkes için mânevi bir arınma, durulma ve dirilme hâdisesidir. Öyle ki bu ibâdetler, varlık ve nefs engelinden sıyrılarak rûhâni bir hayâta adım atmak mâhiyetindedir. Lâyıkıyla îfâ edilen hac ve umreler, insan ruhunun aslî rengini, ahengini ve iklimini bulduğu, feyz yağmurlarıyla yıkanıp arındığı, rûhâniyet tezâhürleriyle dolu ibâdetlerdir.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2006

Eseri temin etmek için tıklayınız….