Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA

Günümüz insanı, ekseriyet itibâriyle maddeye râm olmuş, ruh dünyası zaafa uğramış bir toplumun ezici tahakkümü altında perişan bir hâldedir. Sefâletini saâdet zannetmekte olup, önündeki uçurum, girdap ve erozyonların farkına varamamaktadır.

Fertlerde ve toplumda meydana gelen çöküntüler ve yaşanan âile fâciaları, gittikçe artış göstermektedir. Nitekim boşanma vakalarındaki artış da toplumun gidişâtının ve arada ziyan olan bir neslin acıklı hâline ayna tutmaktadır.

Bütün bu buhranların ilâcı ise; fertleri yetiştiren, âileleri şekillendiren sâliha hanımlardır. Bunun için, elinizde tuttuğunuz eserimizde, bir yangında “ilk kurtarılacak varlık” olarak gördüğümüz kadın ve âileyi mevzû edinerek yola çıktık.

Çünkü kadın düzeldiğinde, fert de, âile de, cemiyet de düzelmektedir. Kadın, iffet ve haysiyetini zâyî ettiğinde ise, bütün bir toplum, âdeta cam kırıkları ile dolmaktadır.

Diğer taraftan, bu eserimizde; hayatın ve ölümün mânâsı, genç kızlarımızın ve âile hayatımızın önündeki tehlike ve bâdireler, cemiyetimizdeki ahlâkî ve mânevî çöküntüye temâs edilmiş ve bazı dertlerimizin çözüm yolları gösterilmiştir.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2008

Eseri temin etmek için tıklayınız….