Bir Nasihat, Binbir İbret…

Fazîlet dolu gönüllerini insanlığa sergileyerek toplumlara rehberlik eden Hak dostlarının ömürleri, fânî hayatlarından sonra da devam eder. Onların kabirleri, insanlığın sînesindedir.

Onların rûhâniyet ve nasihatleri var­lı­ğımıza karıştıkça, sefih kimselerin zehirleri bizlere zarar veremez. Hak  dostlarının rûhânî dokusundan mahrum gönüller ise çorak çöller hâline gelir.

Ne mutlu, günümüzde Peygamber Efendimiz -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’in, O’nun sevgili as­hâ­bının ve evliyâullâh’ın muhabbet çağ­­la­ya­nından bir nasip alarak gö­nül­lerine îmâ­nın vecdini, sadırlarına Kur’ân’ın rû­hâ­niyetini, ruhlarına hizmet ve gayretin heyecanını, vicdanlarına güzel ahlâkın letâfetini yerleştirip ebedî saâdetin bitip tükenmez mânevî hazzı içinde ömür süren mü’minlere…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2009

Eseri temin etmek için tıklayınız….