“Bir Kadını Terbiye Edin, Bir Âileyi, Hattâ Toplumun Büyük Bir Bölümünü Yetiştirmiş Olursunuz”