Ayet-i Kerimede “İyilerinden İnfak Edin” Buyuruluyor

Hazret-i Âişe Vâlidemiz, kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti. Kokusu hafif değişmiş. -Sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ona:

“–Yâ Âişe! (Dedi.) Kendin yemeyeceğin bir şeyi tasadduk mu edeceksin sen?!” dedi. (Bkz. Ebû Dâvûd, Zekât, 5/1582)

Nasıl bir İslâm, bir diğergâmlık istiyor?..

Yine âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak:

“Ey îmân edenler! (Bakara, 267) Kazandıklarınızdan ve yerden sizin için çıkan nîmetlerin iyilerinden infak edin. Size verildiği zaman gözünüzü yummadan alabileceğiniz şeylerden infak edin. O değersiz şeyleri hayır yapıyorum diye vermeye kalkışmayın!..” buyuruyor Cenâb-ı Hak.