Osman Nuri Topbaş

Ülfet

Osman Nuri Topbaş
1997 – Agustos, Sayı: 138, Sayfa: 020 “Gülsuyu isen, mekânın nûrlu çehrelerdir. Necâset isen, her yerde sıkıntısın!” “Koku satanların vitrinlerine bak! Her cinsi kendi cinsiyle...

Yavuz Sultân Selîm Han

Osman Nuri Topbaş
1996 – Kasim, Sayı: 129, Sayfa: 032 “Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş; Bir veliye bende olmak cümleden a’lâ imiş!..”                                             Yavuz Sultân Selim...

Orhan Gazi

Osman Nuri Topbaş
1996 – Haziran, Sayı: 124, Sayfa: 020 Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti’nin mânevî mimarı Şeyh Edebali‘nin kızı Mal Hatun’dur. Orhan...

Osman Gazî

Osman Nuri Topbaş
1996 – Mayis, Sayı: 123, Sayfa: 020 Osmanoğulları, Orta Asya’dan göç edip Anadolu‘ya geçen Oğuz Türkleri‘nin Kayı aşiretindendir. Osman Gazî, Ertuğrul Gazî‘nin üç oğlundan biridir....