“…Ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân, 102)