Altın Silsile

Bu eser, İslâm şahsiyetinin âdeta ete kemiğe büründüğü bir “insan-ı kâmil” modelini târif edebilmek yolunda mütevâzı, fakat mühim bir adımdan ibârettir.

Eserdeki bütün feyz ve güzellikler, en büyük örnek şahsiyetimiz Fahr-i Kâinât –sallallahü aleyhi vesellem- Efendimizʼden başlamak üzere “Altın Silsile”nin halkalarını teşkil eden peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm efendilerimizin gönül âlemlerinden bizlere ulaşan ulvî akislerdir. Bizim vazifemiz, tıpkı peteğini bal ile doldurmak için sayısız çiçeklerin özlerini toplayan bir arı gayretiyle, bu hikmetleri derleyip siz kıymetli okuyucularımıza takdîm etmekten ibâret olmuştur.

Rabbimiz, kalplerimize sevdiklerinin sevgisini lûtfey­lesin! Onlarla kalbî irtibâtımızı dâim kılsın! Onların gönül âlemlerinden sadırlarımıza bol bol feyz ve inşirah şebnemleri bahşeylesin! Sâlihlerle beraber yaşayıp yine onlarla beraber haşrolunmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin…

Âmîn!

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2012

Eseri temin etmek için tıklayınız….