Adıma İzâfe Edilerek Yapılan Dûalar Hakkında

Kıymetli kardeşlerimiz.

Yüce Rabbimizʼe her vesîleyle duâ ve ilticâ hâlinde olmamız, kulluğumuzun bir gereğidir. Fakat adıma izâfe edilerek ve şahsıma bağlantı kurularak, kimileri tarafından, bazı hastalıkların ve müşküllerin bertarafı için, birtakım duâlar tertip edilip çeşitli okumalar yapılmakta olduğunu duymaktayız.

O şahısların kendi tercih ve tertipleri olan bu duâları, şahsımın tâlim ve telkinleriymiş gibi takdim etmelerini uygun görmediğimi, bunlarla hiçbir alâkam bulunmadığını, siz kıymetli kardeşlerimin bilgilerine arz ederim.

Duâlarımla…

Osman Nuri TOPBAŞ