31 Temmuz 2022

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır, bilinmez!” buyuruyor. (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130)

Ümmetin evveli, Peygamber Efendimizʼle beraber o günkü câhiliyeyi bertaraf eden ashâb-ı kirâm idi. Ümmetin âhiri de, -inşâallah- günümüzdeki modern câhiliyeyi bertaraf edecek olan, takvâ sahibi müʼminler olacaktır.

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimizʼin haber verdiği o bereketli yağmurun rahmet damlalarından biri olabilme şerefini, cümlemize lûtf u keremiyle ihsân eylesin.