31 Temmuz 2022

Her müslüman;

  • Ailesinden mes’ûldür,
  • Toplumdan mes’ûldür.
  • Bütün insanlıktan ve hâdisâtın akışından mes’ûldür.