31 Mayıs 2015

Kendini bilmek, şu soruların cevabını bulmak demektir:

“Niçin yaratıldın? Niçin dünyaya geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Dünyadan yolculuğun nereye? Âkıbetin ne olacak? Mahşerdeki hesaba hazır mısın? Âhiretin için ne hazırladın?..”