30 Temmuz 2022

Ashâb-ı kirâm, Peygamber Efendimizʼin 14 asır önceki talebeleriydi. Bizler de Oʼnun bu zamandaki talebeleriyiz. Sahâbe için o devirde câhiliyeye karşı durmak ne kadar meşakkatliyse; günümüzün modern câhiliyesine karşı durmak da öyle büyük bir gayret ve fedakârlık gerektiriyor.