30 Mart 2021

Îman ve takvânın kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Bunun içindir ki Rabbimiz şu îkazda bulunur:

“Ey mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdır…” (el-Hucurât, 11)