30 Kasım 2016

Fânî dünya bir damla, âhiret ise sonsuz bir deryadır. Bu imtihan âleminde, damla karşılığında deryâ veren Kerîm bir Zât ile alışveriş hâlinde olduğumuzu unutmamalıyız. İyi anlamalıyız ki; imtihan mekânı bu fânî dünya, gayemiz olamaz! İnsanın aslî gâyesini unutarak kısacık dünya hayatındaki gelgeç lezzetleri kendisine gaye edinmesi, ne kadar acınacak bir durumdur!