30 Eylül 2021

Son yıllarda bilhassa silâh sanayiinde ve birçok sahada, yerli ve millî olmanın kıymeti anlaşılmaya başlamıştır. Evlâtlarımızı dünyevî ve uhrevî istikbâle taşıyacak tahsilin de mutlaka; yerli, millî, ahlâkî ve mânevî kıymetleri hâiz olması, büyük bir zarûrettir.