3 Türlü İnsan Allah’tan Uzaktır

  • Üç türlü insan Allah’tan uzaktır:
  1. Rahatlarını düşünerek hizmetten kaçanlar,
  2. Hassas olduklarını öne sürerek ıztırap ve sefâletlerin civarına yaklaşamayanlar, (Benim içim kaldırmıyor diyor, kendine mâzeret buluyor.)
  3. Gâfiller topluluğu ile beraber olanlar. (Onlar da gâfilleşiyor neticesinde.)
    [Hikmet ehlinin bâzı husûsî öğütleri]