3 Kişi Mânen Karanlıkta Kalmıştır

  • Üç kişi mânen karanlıkta kalmıştır:
  1. Konuştuğunu yaşamayan gâfil,
  2. Kibrinin esiri olduğu hâlde fazilet iddiasında bulunan ahmak,
  3. Gönül feyzinden mahrum nâdan.
    [Hikmet ehlinin bâzı husûsî öğütleri]