29 Temmuz 2022

Sahâbe-i kirâm; câhiliye karanlıklarını izâle etme vazifesinde, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yanında, hizmetinde ve desteğinde oldular. O’nunla beraber çile çektiler, hicret ettiler, meşakkatlere sabr-ı cemîl gösterdiler, cihâda koştular. Bu hizmet ve gayretlerinde asla yorgunluk ve bezginlik göstermediler. Peygamber Efendimiz’in tesis ettiği Dâru’l-Erkam ve Suffe mekteplerini her gittikleri yere taşıdılar.

Rabbimiz, Ensâr ve Muhâcirlere güzellikle tâbî olan, yani onların izinden yürüyen ihsan sahibi müʼminlerden olabilmeyi cümlemize nasîb eylesin.