29 Temmuz 2022

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Ne mutlu o garip mü’minlere ki, insanların benden sonra bozdukları sünnetimi ıslah ederler.” (Tirmizî, Îmân, 13)

Onlar;

“–Ne yapayım? Herkes böyle!” deyip toplumun yanlışlarına uymaz, Kur’ân ve Sünnet’in, Rasûlullah ve sahâbe-i kirâmın yolundan yürürler.