28 Temmuz 2018

Günümüzde üzülerek müşâhede ediyoruz ki, dînî hayatta zâhirî haramlardan uzak durmaya îtinâ ve dikkat edilirken, bâtınî haramlardan kaçınmaya aynı derecede ihtimam gösterilmeyebiliyor. Meselâ bir müslüman, ömrü boyunca ağzına hınzır eti koymuyor. Ondan tiksiniyor. Fakat aynı kişi; dilini yalandan, gıybetten ve nemîmeden (söz taşımaktan) muhafaza etmiyor. Hâlbuki bu bâtınî haramlar da en az hınzır eti kadar iğrenç ve tiksindirici…