28 Mayıs 2022

Sahâbeden Saîd İbn-i Âmir -radıyallâhu anh- Halîfe Hazret-i Ömerʼe şu nasihatte bulunmuştur:

“Halkın işlerini yaparken Allah’tan kork! Allâh’ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkma!

Kendin ve ailen için ne istiyorsan, ehl-i İslâm için de onu iste!

Uzak-yakın işlerini üzerine aldığın müslümanlarla alâkadar ol!”