28 Mayıs 2022

Bu âleme arz-ı endam için gelmedik, arz-ı hâl için geldik. Yani;

  • Bu dünyaya makam-mevki, gösteriş ve şa’şaa için gelmedik.
  • Cenâb-ı Hakk’a kulluk, O’na yakın olmak ve vuslata nâil olmak için yaratıldığımızın şuurunda olmamız îcâb eder.