28 Mart 2021

Namaz, bir tür mânevî arınma terbiyesidir. Günahlara karşı mukâvemeti artıran bir irâde eğitimidir. Namaz, ihsan duygusunu, yani kendimizi her an ilâhî kameraların gözetimi altında bilme şuurunu kazandıran bir ibadettir. Rabbinin huzûrunda bu gönül mîrâcını yaşayan bir kul, namazdan sonra da O’nun râzı olmadığı her hâl ve davranıştan titizlikle sakınma hassâsiyeti kazanır.

Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (el-Ankebût, 45)