27 Mart 2021

Mü’min, her namaz kıldığında, kalbinden geçenlere dahî vâkıf olan Allâh’ın huzûrunda bulunma eğitimi almış olur. Bu hissiyat ile, ilâhî huzûra arz edilmeye lâyık olmayan bütün kötü duygu ve düşünceleri gönlünden çıkarmaya gayret eder. Bu itibarla namaz, rûhî bir terbiyedir.