27 Ekim 2021

Rasûlullah Efendimiz’in hakîkatini tam olarak idrâk edebilmek hiç kimsenin tâkatine sığmaz. Zira bu, engin bir deryâyı küçücük bir bardağa sığdırmaya kalkmak demektir.

Bizler aczimiz ölçüsünde; O’nu anlamaya ve O’nun sünnetine ittibâ etmeye gayret etmeliyiz. O’nun rûhânî dokusundan hisse almaya çalışmalıyız.

O’na ümmet olabilmek, bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Îmanla beraber, Rabbimiz’in bize lûtfeylediği en büyük, en kıymetli nîmettir. Bu nîmetin şükrü ise, O’na ittibâ edebilmektir. O’nun emâneti olan Kur’ân ve Sünnet’i yaşayarak ve yaşatarak muhafaza etmeye bütün imkânlarımızı ve gayretlerimizi sarf etmektir.