26 Nisan 2023

İbadetler belli zaman ve mekânlarda îfâ edilip tamamla­nırlar. Fakat kulluk dâimîdir. Îman, kalbin Cenâb-ı Hakk’a dâimî bağlılığıdır.

Dîn, ömrün her ânını düzenleyen bir hayat nizâmıdır. Kimi zaman yaşanıp kimi zaman terk edilemez.