26 Nisan 2015

Allah ve Rasûlüʼnü gerçekten seven gönüller, ehl-i dünyanın fânî ve nefsânî çekişmelerinin girdabına kendilerini kaptırmazlar. Onlar daimâ, ebedî âlemin vuslat iklimine doğru koşarlar. Böylece iki dünyaları da huzur içinde geçer. Dünyanın en buhranlı zamanlarında bile, rûhî çöküntü yaşamazlar, gönül bakımından dâimâ güçlü ve zinde kalırlar.