26 Mayıs 2016

Gönlü kristal ve billur bir bardağa benzetelim ve ona îman, muhabbet ve merhamet gibi güzel hasletleri doldurduğumuzu düşünelim. Bu bardağa bir damla necâset düşse; onun güzelliğinden eser kalır mı? Asla!

İşte kin, haset, kibir, ihtiras ve nankörlük gibi duygular ve bunların fiile yansıması olan gıybet, yalan, iftirâ, israf gibi rezil söz ve davranışlar; gönül âlemimiz için böylesine öldürücü zehir damlaları hükmündedir.