26 Eylül 2020

Vefâsını göreceğimiz evlât, Allah yolunda yetiştirdiğimiz, ardımızdan bize sadaka-i câriye olacak evlâttır.

Vefâsını göreceğimiz dost, Allah için sevip zor zamanlarında kardeş olduğumuz dosttur.

Vefâsını göreceğimiz dünya malı da, şimdiden infâk ederek âhirete gönderdiklerimizdir.